Kontakt

Wydawanie (sprzedaż) abonamentów postojowych za pośrednictwem strony
internetowej eabonament.zdmk.pl prowadzi Zarząd Dróg Miasta Krakowa.Przed zakupem abonamentu postojowego prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
zamieszczonego na niniejszej stronie Regulaminu nabywania abonamentów
postojowych za pośrednictwem sieci Internet.Biuro Strefy Płatnego Parkowania przy ul. W. Reymonta 20 czynne jest w dni
robocze – poniedziałek-wtorek w godz. 10:00-18:00, środa-piątek w godz. 8.00-16.00.Z dniem uruchomienia sklepu ulega zmianie forma i sposób zakupu abonamentów.Nieaktywny staje się zatem dotychczasowy adres zakupu abonamentów (abonamenty.spp@zdmk.krakow.pl)Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży abonamentów przez esklep udzielane będą
pod numerem tel.: 12 6167482 oraz 12 6167483 w godzinach pracy Biura
określonych na stronie zdmk.krakow.pl lub na adres mailowy
abonamenty.esklep@zdmk.krakow.plSzczegółowe informacje dotyczące Obszaru Płatnego Parkowania można znaleźć na
stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, która znajduje się pod
adresem zdmk.krakow.pl